Centro Metamorfosi Sorrento, via degli Aranci 37/e

Tel: +39 081 8781650
Email: centrometamorfosisorrento@progettoaiki.it
Sito Web: www.bannenaikido.it